Fundacja
Sportu
Pozytywnego

Projekt strony internetowej ?Fundacja Sportu Pozytywnego? oparliśmy o stonowaną i budzącą pozytywne skojarzenia kolorystykę. Jednocześnie zadbaliśmy o funkcjonalność i prezentację najważniejszych wartości fundacji.