Kancelaria
Ilasz & Associates

Międzynarodowy charakter kancelarii ujęliśmy na stronie internetowej. Kancelarię Ilasz & Associates zaprezentowaliśmy jako zespół ekspertów, w swojej dziedzinie znających się na prawie niemieckim, polskim i amerykańskim.