Portal
ANR - KOWR

Projektowanie stron WWW to często ogromne wyzwania. Przeprowadziliśmy realizację bardzo dużego projektu dla ANR (Agencja Nieruchomości Rolnych) a następnie modyfikację portalu na potrzeby KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz dodatkowo wykonanie portalu intranetowego. Wszystkie strony spełniły wymagania WCAG 2.0 i przeszły pozytywnie testy przeprowadzone przez fundację widzialni.org