Fundacja
Sportu
Pozytywnego

Projekt strony internetowej „Fundacja Sportu Pozytywnego” oparliśmy o stonowaną i budzącą pozytywne skojarzenia kolorystykę. Jednocześnie zadbaliśmy o funkcjonalność i prezentację najważniejszych wartości fundacji.